• OMSTRIDT: Belo Monte-prosjektet i Amazonas har enorme dimensjoner. Utbyggingen vil føre til at minst 20.000 mennesker må flytte og den naturlige vannføringen i elven Xingu må avledes over en strekning på 100 km. Området er også et eldorado for plante- og dyreliv. FOTO: REUTERS

Advarer Statkraft mot regnskog-rasering