De første seks månedene av 2013 økte forespørslene med 40 prosent, ifølge en halvårsrapport fra Twitter.

USA står for tre firedeler av de 1.157 kravene om innsyn hittil i år. Forespørslene dreier seg som regel om eposter eller IP-adresser knyttet til en Twitter-konto.