Loven og straffemetoden er fordømt av store deler av verden. I en paragraf i landets nye straffelov heter det at hvis muligheten for å utføre steining ikke eksisterer, kan dommeren beordre en annen form for henrettelse. Men den må i så fall godkjennes av høyeste justismyndighet.

Steining utføres ved at den dømte begraves halvveis slik at han eller hun ikke kan rømme eller beskytte seg. Deretter kastes det stein på offeret til han eller hun er død. Metoden er ofte langsom og smertefull.