Retten fastslår at det fortsatt er skjellig grunn til å mistenke Assange for flere tilfeller av seksuelle overgrep, blant annet voldtekt. Han skal derfor pågripes og fengsles av samme grunn som da fengslingsbeslutningen ble tatt første gang.

— Grunnene til at Assange skal fengsles, veier opp for de belastningen beslutningen innebærer for ham, sa dommeren i sin kjennelse onsdag.

Assanges forsvarer, advokat Thomas Olsson, sier kjennelsen åpenbart kommer til å bli anket til hovretten, tilsvarende lagmannsretten i Norge.