— Vi er ikke fornøyd med grunnlovsdomstolens avgjørelse og har anket, sier Fred Ruhinda i Ugandas utenriksdepartement.

Han sier anken er levert til landets høyesterett.

Ugandas grunnlovsdomstol opphevet loven forrige uke, fordi domstolen mente det ble begått feil da loven ble vedtatt.

De siste dagene har en gruppe ugandiske politikere forsøkt å samle støtte i nasjonalforsamlingen til å innføre loven på nytt.

Loven ble første gang fremmet for nasjonalforsamlingen i 2009, men i denne versjonen sto det at homofili skulle straffes med døden. I et senere lovforslag ble straffen endret til livsvarig fengsel.

Loven ble vedtatt av nasjonalforsamlingen i desember i 2013.