• DNC107_USA-POLITICS_0829_11_1e0ff2fk11c0c01939ckm8000.jpg FOTO: RICK WILKING

Al Gore med hard kritikk av Obama

Al Gore går hardt ut mot USAs president Barack Obama og anklager ham for å bukke under for presset fra forurensere.