Leger aborterte feil foster

En etterforskning er igangsatt etter at et 32 uker gammelt foster ved en feiltakelse ble abortert bort ved et sykehus i Melbourne i Australia.