I en rapport som ble lagt fram tirsdag morgen gjennomgår Amnesty USAs økende bruk av droner i Pakistan. Organisasjonen mener USA må holdes ansvarlig for drapene på sivile.

— President Obama har ikke bare trappet opp dronekrigen men også gjort den mer dødelig for sivilbefolkningen. Mens droner under president Bush stort sett ble brukt til målrettede angrep mot identifiserte mål, sikter amerikanske etterretningstjenester nå mer og mer mot personer som oppfører seg på en mistenkelig måte på satellittbildene, sier talsmann for Amnesty, Gerald Kador Folkvord.

Bestemor

Han er kritisk til at USA påstår at de som blir drept av droner i Pakistan er terrorister.

— Amnestys gransking av droneangrepene i Wasiristan har avslørt en helt annen virkelighet: drap og lemlestelse av uskyldige sivilpersoner. Hva gjør en gammel bestemor som jobber på gården mens hennes barnebarn leker rundt omkring til en terrorist? sier Folkvord videre.

Amnesty er sterkt kritiske til at USA holder så mye av dronebruken hemmelig.

Krigsforbrytelser

— USA prøver fortsatt å gjemme mulige forbrytelser mot internasjonal rett bak en mur av hemmelighold. Det er meget sannsynlig at i hvert fall noen av droneangrepene mot mål i Pakistan har vært krigsforbrytelser, sier Folkvord.

Han peker spesielt på «den kyniske taktikken med målrettede angrep mot redningsmannskaper som prøver å hjelpe folk som er blitt rammet av et første droneangrep.»

— Det fører også til at ofre etter et droneangrep blør i hjel fordi ingen våger å komme for å hjelpe dem.

400 drept

Også den britiske juristen Ben Emmerson kritiserte i en fersk FN-rapport USAs hemmelighold. Emmerson har på vegne av FN besøkt de landene der de amerikanske dronene brukes.

I sin rapport skriver han at det er uakseptabel at USA tilbakeholder opplysninger om sivile tap ved angrepene, og at de begrunner det med nasjonale sikkerhetshensyn.

Ifølge FN-observatøren anslår pakistanske myndigheter at minst 400 sivile er drept i droneangrep siden 2004.