Utbruddet er så langt bekreftet av laboratorieprøver i 10 av 22 mistenkte tilfeller, opplyser WHOs talsmann Oliver Rosenbauer. Resultatene for de tolv andre tilfellene er ikke klare. Det er særlig små barn som er rammet.

— Dette er en overførbar sykdom, og med befolkningens bevegelser kan den forflytte seg til andre områder. Så risikoen er stor for spredning i hele regionen, sier talsmannen.

Polio, som sykdommen ofte omtales som, kan føre til lammelser og være dødelig. Det er en virussykdom, og man har ingen kjent og sikker behandling, ifølge nettleksikonet Wikipedia. Sykdommen kan angripe viktige deler av nervesystemet.

WHO hadde som mål å utrydde polio innen 2005, men har ikke nådd målet.

En omfattende kampanje ble i forrige uke satt i gang for å vaksinere syriske barn mot polio og andre sykdommer. WHO opplyste da at polio kan være påvist i det krigsherjede landet for første gang på 14 år.

Samme dag startet det syriske helsedepartementet vaksinasjonskampanjen i samarbeid med WHO. Også FNs barnefond UNICEF skal delta i arbeidet. I tillegg til polio skal de syriske barna vaksineres mot meslinger, kusma og røde hunder.

Om lag 500.000 barn er ikke blitt vaksinert mot polio i Syria de siste to årene, ifølge UNICEF. Årsaken er borgerkrigen og dårlig tilgang på vaksine.