Opptil 2,2 millioner mennesker døde av sult, sykdom eller ble drept mens Røde Khmer hadde makten mellom 1975 og 1979 — nesten en firedel av befolkningen i landet. Domstolen, som ble etablert i 2005, har hittil bare greid å avsi én fellende dom.

Ifølge avtalen som ble inngått mellom Kambodsja og FN i 2003, skulle FN betale for den internasjonale driften og de utenlandske ansatte, mens Kambodsja skulle drifte den nasjonale delen av domstolen. Men myndighetene i landet blir stadig kritisert for å ha støttet for lite opp om rettsoppgjøret.

EU er domstolens tredje største bidragsyter og ifølge EU-ambassadør Jean-François Cautain holder de tilbake 300.000 euro, over to millioner kroner, fram til «kontraktsmessige forpliktelser blir innfridd».

— EU oppfordrer kongeriket Kambodsja til å fortsette å øke sin støtte til domstolen betydelig for å sørge for at den blir bærekraftig og for å styrke Kambodsjas eierskap til den, sier Cautain i en uttalelse til Reuters.