Anklager Israel for krigsforbrytelser

Norsk Folkehjelp anklager Israel for alvorlige krigsforbrytelser i Gaza og foreslår at FN nedsetter en undersøkelseskommisjon.