Nektet å jobbe - fikk trygd

Paret mente at arbeid ville føre til ”uutholdelig smerte og nedstemthet”. Likevel fikk de leve på trygd i Sverige i ti år.