FN-domstol frikjenner tidligere makedonsk minister

FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY) har frikjent den tidligere makedonske innenriksministeren Ljube Boskovski for drap på etniske albanere i 2001.