Skjerpede regler etter terrorforsøk

Det avvergede terrorangrepet i USA første juledag fører til enda strengere sikkerhetsregler for flypassasjerene.