– Utenforland meduviktig solorolle

Norge har liten innflytelse internasjonalt så lenge vi står utenfor EU. Vi får holde eget innlegg i FN, men spiller ellers en uviktig solorolle.