Eksperten som tror mest på McCain

Den amerikanske valgeksperten Bill Shaffer vil ikke avskrive John McCain i høstens presidentvalg.