Følelsesladd avskjed på stranden

Etterlatte, pårørende og overlevende ønsket å komme nærmest mulig ulykkesstedet til «Bourbon Dolphin» da de søndag samlet seg på stranden ved Lerwick på Shetland for en minneseremoni.