FN-utsending hardt ut mot Israel

FNs spesialutsending i Libanon anklager Israel for brudd på FN-resolusjon 1701 og viser til gjentatte israelske krenkelser av luftrommet over Libanon.