– Katastrofalt vannprosjekt

Et vannkraftprosjekt i Laos som Statkraft står bak, har blitt en økologisk og økonomisk katastrofe for lokalbefolkningen.