Kamp for å redde overlevende

Soldater og hjelpearbeidere var i hektisk arbeid mandag for å få fram hjelp til millioner av mennesker som er hjemløse som følge av syklonen Sidr.