Fugleinfluensa på Gotland

To toppender på Gotland i Sverige er smittet av den aggressive formen for fugleinfluensaviruset.