I lojalitet til samfunnet

Ytringsfriheten er en viktig faktor, skal man være lojal overfor det samfunnet man er satt til å tjene. 90.000 pedagoger talte gjennom lærerstreiken for en uke siden.