San Francisco frykter nytt storskjelv

For 100 år siden ble den amerikanske byen San Francisco rammet av et katastrofalt jordskjelv. Skjelvet har mye å lære dagens mennesker, for katastrofen kan inntreffe igjen, sier fagfolk.