106 irakere ønsker frivillig hjemsendelse

Hittil har 106 eksilirakere uten oppholdstillatelse i Norge søkt reisetilskudd for å vende tilbake til Irak.