Israelsk lov vekker røre

En ting er at diverse menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer Israel, det er man vant til. Heller ikke bebreidelser fra EU gjør særlig inntrykk.