Irak får full suverenitet

FNs sikkerhetsråd vedtok i kveld enstemmig en resolusjon som gir Irak full suverenitet innen 30. juni.