Fugleinfluensa i Romania er dødsviruset

Testresultater har bekreftet at fugleinfluensaviruset som er funnet i Romania er det samme viruset, H5N1, som har ført til 60 dødsfall i Asia siden 2003.