Gabrielsen overtar kriseansvaret

Flodbølgekatastrofen har nå gått over i en ny fase. Etter at Utenriks- og Justisdepartementet har hatt ansvaret, er det nå helseminister Ansgar Gabrielsen som har overtatt som øverste leder for krisehåndteringen.