NATO-kritikken preller av

Den norske regjeringen mener å ha vunnet en stor seier når NATO nå vil satse mer på gjenoppbygging i Afghanistan.