Eksamen i demokrati

Landene i det sørlige Afrika har lange tradisjoner for tortur, undertrykkelse og diktatur. Men nå forsøker deres samarbeidsorganisasjon å stramme inn reglene og legge til rette for mer demokrati.