Bush stiller krav til palestinerne

En plan for fred i Midtøsten må være knyttet til palestinske reformer og en sterk palestinsk statsminister med reell makt over viktige spørsmål, sier president George W. Bush.