Irakiske desertører på flukt

Flere tusen irakiske militære har kastet våpnene og er på vei fra Nord-Irak mot hovedstaden Bagdad, melder CNN.