Nordmenn i Phuket får hjelp

Prester, krisepsykologer og en representant for utenrikstjenesten har etablert et senter for pårørende ved Phuket International Hospital.