Droppa uranvåpen av politiske grunnar

På 70-talet vurderte Forsvarets Forskningsinstitutt å nytte utarma uran i panserbrytande ammunisjon i norske våpensystem. Men det vart droppa - av politiske grunnar.