Har folket i ryggen

President George W. Bush får bra uttelling på meningsmålinger til tross for at mange er svært kritisk til måten han opptrådte på - eller ikke opptrådte på - i timene etter katastrofen.