Signatur for krig

Talibans råd samler seg onsdag i Kabul for å avgjøre om de vil bøye seg for kravet om å utlevere Osama bin Laden. Noen timer før fikk George W. Bush fullmakt til å iverksette militæraksjon.