Reduserer oljeproduksjonen

Kuwait by (NTB-AFP): De oljeproduserende land vil sannsynligvis redusere produksjonen med 2 millioner fat olje per dag, ifølge Kuwaits oljeminister.