Ifølge dokumentet som nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til, er det satt opp en timeplan for når det meste av kjemikaliene skal være fjernet fra det borgerkrigsherjede landet.

Det skal ifølge timeplanen være gjort innen åtte uker, altså ved årsskiftet. Samtidig er planen at alle anlegg for produksjon av kjemiske våpen skal være ødelagt innen begynnelsen av mars.

Den endelige datoen for når alt av kjemiske stridsmidler, kjemiske våpen og produksjonsanlegg skal være fjernet og ødelagt, er i dokumentutkastet satt til seks måneder senere enn det som står i den opprinnelige planen.

Planen for avviklingen av Assad-regimets kjemiske våpenprogram ble i høst utarbeidet av USA og Russland med støtte fra FNs sikkerhetsråd.