Under en høring i Senatets utenrikskomité tirsdag ba Kerry de folkevalgte først om ikke å utelukke muligheten for bakkestyrker.

Begrunnelsen var at det kan bli nødvendig å sende inn soldater hvis Syria kollapser, eller hvis ekstreme islamistiske opprørere forsøker å skaffe seg kjemiske våpen.

Etter å ha fått kritiske spørsmål fra senatorene snudde imidlertid Kerry og sa han bare hadde tenkt høyt om en hypotetisk situasjon.

— La oss lukke denne døren nå, sa Kerry, og forsikret at ingen amerikanske bakkestyrker vil bli sendt til Syria «i forbindelse med borgerkrigen» der.

- Må kunne reagere igjen

Bakgrunnen for Kerrys komitébesøk var president Barack Obamas beslutning om å rådføre seg med Kongressen før et eventuelt angrep på Syria.

Angrepet er ment som en reaksjon på at Syrias regjering ifølge USA har brukt kjemiske våpen mot sin egen befolkning.

Kerry ønsker ikke at Kongressens vedtak skal spesifisere et bestemt tidsrom der angrepet på Syria må finne sted. Hvis president Bashar al-Assad «er dum nok» til å bruke kjemiske våpen på et senere tidspunkt, må USA ha mulighet til å reagere igjen, ifølge utenriksministeren.

— Det vil være viktig for Assad selv å vite at dere ikke har begrenset dette til ett bestemt tidspunkt, sa Kerry.

Noen timer senere kom det imidlertid meldinger som tyder på at Senatet vil legge inn en slik begrensning.

I et utkast til Syria-vedtak formulert av lederne i utenrikskomiteen heter det at angrepet må skje innenfor et tidsrom på 60 dager, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Grensen kan utvides med 30 dager under visse betingelser. Teksten slår også fast at bakkestyrker ikke må tas i bruk.

Advarsel til Iran

USAs forsvarssjef Martin Dempsey, som også var til stede under høringen, sa at han ikke er blitt bedt om å planlegge et angrep som vil endre dynamikken i den syriske borgerkrigen. Målet skal i stedet være å svekke regimets militære kapasitet.

En viktig grunn til at USA bør gå til aksjon selv uten tillatelse fra FNs sikkerhetsråd, er for å vise at en amerikansk advarsel ikke bare er tomme ord, ifølge forsvarsminister Chuck Hagel.

Han pekte på at president Obama tidligere har gjort det klart at bruk av kjemiske våpen i Syria vil være å krysse en «rød linje». USAs troverdighet representerer viktig utenrikspolitisk kapital, sa Hagel under høringen i komiteen.

Kerry framholdt at det er viktig å sende et signal til land som Nord-Korea og Iran. Nordkoreanerne har utviklet atomvåpen, mens regjeringen i Teheran mistenkes for å gjøre det samme.

— De lytter til våre taushet, sa utenriksministeren, som frykter at Iran kan bli oppmuntret til å skaffe seg masseødeleggelsesvåpen hvis ikke USA reagerer overfor Syria.

Regjeringens argumenter har så langt ikke overbevist den amerikanske befolkningen. I en ny meningsmåling svarer 56 prosent at USA ikke bør angripe Syria, mens 19 prosent støtter den planlagte militæraksjonen.