• OLJEUTSLIPPET i Mexicogolfen er ennå ikke under kontroll. FOTO: HO

Stopper all oljeboring

USA forbyr ny oljeboring inntil utslippsårsak klar.