Biden kommenterte den siste utviklingen i Ukraina med å si at Russland er på en «mørk vei» mot isolasjon.

Han sa videre at president Barack Obama vil nytte det forestående NATO-toppmøtet i Wales til å forsikre seg om at de NATO-allierte kan innfri forpliktelsene de har etter artikkel 5 i NATO-traktaten.

Artikkel 5 sier at et angrep på et av medlemslandene er et angrep på alle. Estland, Latvia og Litauen er medlemmer av NATO.

Biden er på reise til de tre baltiske statene, som er svært bekymret for det de har sett i Ukraina og på Krim.

Latvias president Andris Berzins sa at de tre baltiske statene trenger å rette stor oppmerksomhet mot gasstransport og lagringsmuligheter for gass etter hendelsene i Ukraina.

Tirsdag sa Litauens president Dalia Grybauskaite at Bidens besøk er symbolsk, men at situasjonen er svært bekymringsfull og skremmende.