• EN DRÅPE MOT POLIO: Før borgerkrigen var Syria kjent for å ha et bra helsevesen. Krigen endret alt. Men på tross av kampene og flyktningstrømmen, forsøker helsevesenet i Syria å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet. Dette barnet i Raqqqa i Øst-Syria fikk poliovaksine i forrige uke. FOTO: NOUR FOURAT, Reuters

Smitte uten grenser

Krigen i Syria har utviklet seg til en sykdomskatastrofe. Opp mot 200.000 mennesker er døde på grunn av mangel på medisiner og leger, og strømmen av flyktninger kan spre epidemier i Europa.