Japan høstet lovord da landet i 2009 satte seg som mål å kutte utslippene av klimagasser med 25 prosent innen 2020, sammenlignet med nivået i 1990. Men nå er det ambisiøse målet forvist til historiens skraphaug.

I stedet går regjeringen nå inn for et mål om å øke utslippene med 3 prosent sammenlignet med 1990.

Det nye målet ligger dermed hele 28 prosentpoeng høyere enn det målet Japan satte seg for bare fire år siden.

Atomkrise

Det er krisen i atomkraftsektoren etter ulykken ved atomkraftverket Fukushima Daiichi i 2011 som oppgis som hovedårsak til at Japan nå svekker klimamålet.

— Det nye målet legger til grunn null atomkraft i framtida. Vi er nødt til å senke ambisjonsnivået, sier Hiroshi Minami, som leder Japans delegasjon til de internasjonale klimaforhandlingene.

Klimaforhandlere fra hele verden er i disse dager samlet i Warszawa i Polen for å fortsette forhandlingene om en ny klimaavtale. Målet er å få en global avtale på plass i Paris i 2015.

Ifølge Minami vil Japans budskap neppe bli godt mottatt i Warszawa.

— Jeg antar jeg vil bli møtt med betydelig kritikk, sier han.

Frykter forsuring

Den nye kunngjøringen fra Japan kan føre til en alvorlig forsuring av klimaet i de internasjonale forhandlingene, mener miljøvernere.

— Dette kan få kappløpet mot bunnen til å skyte fart blant andre industriland. Det verden trenger, er resolutt og umiddelbar handling for å heve ambisjonsnivået, ikke senke det, advarer Naoyuki Yamagishi i miljøvernorganisasjonen WWF i Japan.

Kinas sjefutsending til klimaforhandlingene, Su Wei, gjør det klart at han er svært skuffet.

— Jeg har ikke ord for min misnøye, sier han.

Japan har fra før valgt å stå utenfor den såkalte Kyoto 2-avtalen, som ble vedtatt i fjor, og som gjelder for perioden fra 2013 til 2020. Japan har dermed ikke påtatt seg utslippsforpliktelser for de nærmeste årene.

- Urealistisk mål

Klimamålet som nå vrakes, ble lagt fram til stående applaus av Japans forrige statsminister Yukio Hatoyama under et klimamøte i Bangkok i 2009. Men målet var ikke realistisk, ifølge Yoshihide Suga, pressetalsmann for den sittende regjeringen.

— Det vår regjering har sagt, er at målet om et kutt på 25 prosent var fullstendig ubegrunnet, og at det ikke var gjennomførbart, sier han.

Men det nye målet er kun midlertidig og kan bli skjerpet hvis atomreaktorene kommer i full sving igjen.

Japans statsminister Shinzo Abe har gjort det klart at han ønsker å få startet opp igjen atomreaktorene så snart som mulig.

Mer kull og gass

Fukushima-kraftverket fikk alvorlige skader da det ble rammet av et kraftig jordskjelv og en påfølgende tsunami i mars 2011. Ulykken har ført til betydelige utslipp av radioaktive stoffer.

Etter ulykken har mange atomreaktorer vært avslått, noe som har gjort landet langt mer avhengig av kull og gass. Dette har ført til kraftig vekst i utslippene av klimagasser.

Japans plan er nå å plante nok skog til å få utslippsnivået 2,8 prosent ned fra nivået i 2005. Resten av kuttene fram mot 2020 skal ikke tas innenlands, men gjennom kjøp av klimakvoter fra utlandet.