Tysk oppslutning rundt dagens politikk er én av årsakene til at det ikke ligger an til noe snarlig gjennombrudd, ifølge Erik Oddvar Eriksen, leder for ARENA Senter for europaforskning.

— Jeg tror dessverre ikke at den nye regjeringen har brakt oss nærmere en løsning på krisen, sier han til NTB.

Merkels konservative CDU/CSU og sosialdemokratiske SPD skal undertegne avtalen om sin nye storkoalisjon mandag. Medlemmene av regjeringen ble presentert i helgen, og finansminister Wolfgang Schäuble er en av dem som får beholde stillingen han har i Merkel-regjeringen som har styrt fram til i dag.

- Riktig vei å gå

SPD har tidligere tatt til orde for at Tyskland bør ta noe mer ansvar for gjelden til kriserammede land i Sør-Europa.

Eriksen mener dette er riktig vei å gå, men det er usikkert om SPDs forslag vil få gjennomslag i regjeringen.

— Det er motstand i befolkningen mot dette. Å skulle betale mer til kriserammede land, er et lite populært standpunkt, sier han. I tillegg har Merkel selv lovet at dagens krisepolitikk skal videreføres.

Ett tiltak som kan gi eurolandene større ansvar for hverandres gjeld, er å utstede egne europeiske statsobligasjoner. Eriksen tror på sikt det er nødvendig med et europeisk finansdepartement med myndighet til å omfordele økonomiske ressurser mellom landene.

Egeninteresse

Denne typen forslag møter motstand både i Tyskland og andre forholdsvis velstående land i Nord-Europa. Men Eriksen tror ikke det er umulig å få aksept for den nye krisestrategien blant nordeuropeiske velgere.

— Hvorfor skulle ikke dette være politisk salgbart hvis det viser seg å være løsninger som fungerer?

Han peker på at det er i nordeuropeernes egen interesse å hjelpe søreuropeiske land med å komme seg på beina igjen. Og Tyskland fikk selv store fordeler av eurosamarbeidet i årene før krisen.

Inntil videre fortsetter landene i nord å stille krav om budsjettdisiplin. De mener kriselandene må konsentrere seg om å få statsgjelden under kontroll.

Den siste tiden har det vært tegn til økonomisk bedring i blant annet Spania og Hellas, men arbeidsledigheten i begge landene er fortsatt skyhøy.

Kvinnelig forsvarsminister

I Merkels nye storkoalisjon blir SPD-leder Sigmar Gabriel ny økonomi- og energiminister, mens den sosialdemokratiske veteranen Frank-Walter Steinmeier blir utenriksminister.

Ursula von der Leyen, som siden 2009 har vært arbeidsminister, er overraskende utpekt som Tysklands første kvinnelige forsvarsminister. Utnevnelsen har ført til spekulasjoner om at hun kan bli Merkels etterfølger.

De konservative og SPD ble enige om regjeringsdannelsen etter lange forhandlinger etter valget i september. I helgen ble det klart at SPDs medlemmer hadde sagt ja til koalisjonen i en uravstemning.

Sosialdemokratene har i forhandlingene fått gjennomslag for en rekke hjertesaker, som innføring av minstelønn og senking av pensjonsalderen for enkelte grupper.