Albert fikk sin Skybert

Dagen etter at de ble gift borgerlig, ble fyrsteparet av Monaco lørdag ettermiddag viet i en religiøs seremoni.