«Muligheten til å gi konsulære tjenester kan være begrenset i korte perioder som følge av uavklarte sikkerhetsforhold», skriver ambassaden på sine nettsider.

Søndag stengte også den britiske ambassaden i Kairo av sikkerhetshensyn.