Ingen norsk stans i returar til Irak

Sverige stansar tvangsreturar til Irak, etter press frå Thorbjørn Jagland og domstolen i Strasbourg. Noreg har ikkje planar om å følgje etter.