Reddet fra ruiner etter jordskjelv

Var i åttende etasje da huset raste.