Det er ventet at Ungarn i sitt tilsvar vil tilby seg å justere de fleste av lovene som det er satt spørsmålstegn ved fra EU-kommisjonens side. Det gjelder i første rekke kravene om at Ungarn må endre reguleringen av sentralbanken og datatilsynet for å sikre disse institusjonenes uavhengighet.

Kommisjonen mener samtidig at en senking av dommeres pensjonsalder i Ungarn er i strid med EUs regler.

Det er imidlertid ikke ventet at Ungarn vil gå med på å fjerne taket som er lagt på sentralbanksjefenes lønn og en kontroversiell ed som sentralbanksjefene ifølge den nye grunnloven må avlegge.

Forhandlinger i vente

Ungarns statsminister Viktor Orbán har forsøkt å framstå forsonende overfor EU i saken. Innad i landet har retorikken derimot vært mer konfronterende.

— Det er mange mennesker i Ungarn som deler europeiske verdier, de fleste av oss gjør det. Men det vi opplever, denne oppførselen, denne behandlingen, denne fornærmende, støtende tonen i deres måte å snakke med oss og om oss på, gjør oss ikke til EUs venner, men snarere til EUs motstandere, sa Orbán fredag.

Ifølge analytiker Szoltan Torok ved Raiffeisen er det trolig harde forhandlinger i vente mellom Ungarn og EU.

— Det vil komme noen flere slag her og der, men gradvis vil de nærme seg en avtale, sier han.

Antal Rogan, en folkevalgt i det ungarske regjeringspartiet Fidesz, sier han har håp om å få en avtale på plass innen mai.

— Jeg mener det er mulig å nå fram til en avtale med EU i alle de tre sakene, sa Rogan til avisa Magyar Nemzet lørdag.

Kriselån som pressmiddel

EUs ris bak speilet er stans i nye kriselån fra EU og Det internasjonale pengefondet (IMF). Disse lånene er nødvendige for å holde Ungarns økonomi flytende.

Forhandlingene om de nye lånene ble stanset da konflikten om grunnlovsreformene begynte å tilspisse seg før jul.

Den nye grunnloven trådte i kraft ved nyttår. Grunnlovsreformen er blitt kritisert for også å true demokratiet og rettsstaten i Ungarn ved at pressefriheten innskrenkes og rettsvesenets uavhengighet svekkes.

Kritikere hevder Orbán og Fidesz, som har over to tredels flertall i Ungarns nasjonalforsamling, forsøker å samle makten i egne hender. (©NTB)