Vil ruste opp palestinerne

Russland har bestemt seg for å levere militært utstyr til palestinerne.